Ταυτότητα

Ταυτότητα

Οι βασικοί πυλώνες της ταυτότητας του σχολείου μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πληροφορίες

Πληροφορίες

Το προσωπικό του σχολείου είναι φιλικό, ανθρώπινο και έτοιμο να σας ακούσει και να σας εξυπηρετήσει. Στο κέντρο της κάθε μας κίνησης είναι ο άνθρωπος, δηλαδή εσείς και τα παιδιά σας. Κοντά μας το κάθε παιδί είναι μια σημαντική και ξεχωριστή προσωπικότητα η οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο της επιτυχίας μας!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαδικασία Εισδοχής

Διαδικασία Εισδοχής

Οι εγγραφές στην Ά τάξη γίνονται αμέσως μετά τις εισαγωγικές εξετάσεις. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι επιτύχουν στις εξετάσεις. Έκτακτες εγγραφές γίνονται δεκτές κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου νοουμένου ότι ο νέος μαθητής κατέχει το γνωσιολογικό επίπεδο της ύλης και μπορεί να προσαρμοστεί με τους κανόνες πειθαρχίας του σχολείου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Γραφείο Συμβουλευτικής και  Επαγγελματικής Αγωγής

Οι Σύμβουλοι του σχολείου μέσω της ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής παρέμβασης στηρίζει τους μαθητές/τριες σε θέματα που τους απασχολούν σχετικά με την επίδοση, τη συμπεριφορά, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτοπεποίθησής τους αλλά και την επαγγελματική τους εξέλιξη στις λυκειακές και μεταλυκειακές τους σπουδές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια

Πρόσβαση σε Πανεπιστήμια

Οι μαθητές του Γυμνάσιου – Λυκείου ΟΛΥΜΠΙΟΝ μετά τη φοίτηση τους στο σχολείο μας έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σύνδεσμος Γονέων

Σύνδεσμος Γονέων

Ο Σύνδεσμος Γονέων ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2003, χρονολογία κατά την οποία ιδρύθηκε το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ. Για το Καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας του Συνδέσμου Γονέων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μαθητικά Συμβούλια

Μαθητικά Συμβούλια

Το σχολείο καλλιεργεί τη βιωματική δημοκρατία. Υπάρχουν μαθητικά συμβούλια τμημάτων και κεντρικά μαθητικά συμβούλια Γυμνασίου και Λυκείου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ