ΟΛΥΜΠΙΟΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Οι μαθητές του Γυμνάσιου - Λύκειου ΟΛΥΜΠΙΟΝ μετά τη φοίτηση τους στο σχολείο μας έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέση στα:
  • Αγγλικά Πανεπιστήμια
  • Πανεπιστήμια Κύπρου
  • Πανεπιστήμια Ελλάδας
  • Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια

Με 6 χρόνια φοίτησης αντί 7, οι μαθητές μας μπορούν να έχουν οποιαδήποτε επιλογή βάσει των επιθυμιών και των δυνατοτήτων τους.

 

Οι Απόφοιτοι του Ολύμπιον έχουν Επιλογές

ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας