ΟΛΥΜΠΙΟΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

Το Γυμνάσιο-Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Cambridge για τα αγγλικά.

 


                                    
  

 

·        Το σχολείο μας  ομαδοποιεί τους μαθητές ανάλογα με τις δυνατότητές τους στο κατάλληλο επίπεδο.

·        Η ομαδοποίηση γίνεται ανάλογα με την επίδοση των παιδιών σε διαγνωστικό διαγώνισμα στην αρχή της Α’ Γυμνασίου.

·        Στόχος είναι να παρακάθονται οι μαθητές σε αναγνωρισμένες εξωτερικές εξετάσεις όπως εκείνες του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Anglia Syndicate

·        Οι μαθητές δεν χρειάζεται να παρακολουθούν φροντιστήρια σε απογευματινό χρόνο. 

·        Όλοι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να παρακαθίσουν σε εξωτερικές εξετάσεις αγγλικών και να πετύχουν τον τελικό στόχο τους στην 1η, 2α ή 3η Λυκείου ανάλογα με το επίπεδό τους

·        Έτσι, οι μαθητές του ΟΛΥΜΠΙΟΝ έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν και σε αγγλικά πανεπιστήμια.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Εσωτερικές ( διαγωνίσματα , προαγωγικές)
  • Εξωτερικές  ( Παγκύπριες ,Cambridge ΚΕΤ, PET , IGCSE, IELTS, Anglia Syndicate   Preliminary- Proficiency
  Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι εξεταστικό κέντρο του  Cambridge University.  

 

Αποτελέσματα στις Εξετάσεις Αγγλικών  • IGCSE, IELTS, PROFICIENCY, ADVANCED, PET, KET-2017

  • IGCSE, IELTS, PROFICIENCY, PET, KET-2016

  • IGCSE, IELTS, PROFICIENCY, ADVANCED, PET, KET-2015

  • IGCSE-2013-RESULT-and-IELTS2014
     ΟΛΥΜΠΙΟΝ

    Επικοινωνήστε μαζί μας