ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Eξεταστικό Kέντρο ECDLΤμήμα Πληροφορικής:

 • Είναι στελεχωμένο με 6 καθηγητές Πληροφορικής
 • Διαθέτει 5 εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

 • Συνδέση με το Διαδίκτυο
 • Video - Projectors
 • Λογισμικά Προγράμματα
 • Λογισμικό Εξετάσεων Testware (για προσομοίωση της εξέτασης)
 • Παρέχονται  επιπλέον ώρες διδασκαλίας
 •  

  ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ:

  • Η εξοικείωση του μαθητή με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή
  • Η σωστή χρήση και αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Επιτυχία στις εσωτερικές εξετάσεις (διαγωνίσματα , προαγωγικές) του σχολείου
  • Επιτυχία στις Εξωτερικές Εξετάσεις Ηλ. Υπολογιστών ECDL.

  To ΟΛΥΜΠΙΟΝ είναι εγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο του  ECDL.

  Το ECDL είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

  Τα αναγνωρισμένα διπλώματα που προσφέρονται από το  ECDL είναι:

  1. Επεξεργασία Κειμένου (Microsoft Word)
  2. Παρουσιάσεις (Microsoft PowerPoint)
  3. Λογιστικά Φύλλα (Microsoft Excel)
  4. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής (IT)
  5. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων (windows)
  6. Βάσεις Δεδομένων (Microsoft Access)
  7. Πληροφορίες και επικοινωνίες (Internet & Mail)
  8. Επεξεργασία Εικόνας (Image Processing)
  9. Επεξεργασία Ιστοσελίδων (Web Editing)
    Β Λυκείου

  • Πληροφορική-Προγραμματισμός (Visual Basic)
  • Εφαρμοσμένη Πληροφορική (Δημιουργία υλικού με την χρήση πολυμέσων -  Digital Creator)
  • Δίκτυα Cisco (Μέρος Α)
  Γ  Λυκείου

  • Πληροφορική-Προγραμματισμός (Pascal , Ανάλυση Συστημάτων)
  • Δίκτυα Cisco (Μέρος Β)
   

   

   

   

   

   

  Αποτελέσματα Μαθητών στις Εξωτερικές Εξετάσεις

  

 • ECDL EXAM RESULTS 2017

 • ECDL EXAM RESULTS 2016

 • ECDL EXAM RESULTS 2015
   ΟΛΥΜΠΙΟΝ

  Επικοινωνήστε μαζί μας