ΟΛΥΜΠΙΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

Η Σύμβουλος του σχολείου μέσω της ατομικής και ομαδικής Συμβουλευτικής παρέμβασης στηρίζει  τους μαθητές/τριες σε θέματα που τους απασχολούν σχετικά με την επίδοση, τη συμπεριφορά, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την ενίσχυση της αυτοεικόνας και της αυτοπεποίθησής τους αλλά και την επαγγελματική τους εξέλιξη στις λυκειακές και μεταλυκειακές τους σπουδές.

 

Προσωπική Συμβουλευτική

 

Με την προσωπική Συμβουλευτική η Σύμβουλος παρέχει εξειδικευμένη βοήθεια στους μαθητές/τριες  για την αντιμετώπιση των προσωπικών και κοινωνικών προβλημάτων που τους απασχολούν. Στη συμβουλευτική διαδικασία  επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν αυτογνωσία και να αποδεχτούν τον εαυτό τους, όπως επίσης και να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες ενίσχυσης της προσωπικότητάς τους. Στα πλαίσια της Συμβουλευτικής παρέμβασης επιδιώκεται η συνεργασία των γονέων, των μαθητών, όπως επίσης και η παραπομπή των περιπτώσεων σε άλλες εξειδικευμένες Υπηρεσίες όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

 

Εκπαιδευτική/Επαγγελματική Συμβουλευτική

  

Η Επαγγελματική Αγωγή θα βοηθήσει τον/την μαθητή/τρια να μάθει περισσότερα για τον εαυτό του, αλλά και για τον κόσμο των επαγγελμάτων και της εργασίας. Συγκεκριμένα, όταν καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις για τη σταδιοδρομία μας, επηρεαζόμαστε από διάφορους παράγοντες όπως τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας, τα ενδιαφέροντά μας, τις αξίες μας ή ακόμη τις οικονομικές μας ανάγκες και τον κοινωνικό μας περίγυρο. Η γνώση για τον εαυτό μας (Αυτογνωσία) μας βοηθά να παρατηρήσουμε και να μάθουμε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς μας, τις αξίες που έχουμε και το πόσο σημαντικές είναι στη ζωή μας, καθώς και τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά μας. Όσο πιο συμβατό είναι ένα επάγγελμα με την προσωπικότητα κάποιου ατόμου, τόσο πιο πολύ θα ικανοποιείται από την άσκησή του. Η Σύμβουλος θα βοηθήσει τον/την μαθητή/τρια να γνωρίσει τον κόσμο των επαγγελμάτων και της εργασίας, τη φύση της εργασίας  ενός επαγγέλματος, τις συνθήκες εργασίας, τα απαιτούμενα προσόντα άσκησης ενός επαγγέλματος, τις προαπαιτούμενες σπουδές και τους τομείς απασχόλησης. Καταλήγοντας έτσι, στις καταλληλότερες για εκείνον/η αποφάσεις, σε αυτές δηλαδή που ταιριάζουν περισσότερο με την προσωπικότητά του/της.

 
 

Στα πλαίσια επιλογής σταδιοδρομίας ο/η μαθητής/τρια, με τη στήριξη της συμβούλου έχει τη δυνατότητα:

 

✔  να αξιοποιήσει ψυχομετρικά τεστ και ασκήσεις επαγγελματικού προσανατολισμού για να αναγνωρίσει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του

✔  να λάβει μέρος σε ατομική και ομαδική συνέντευξη με τη σύμβουλο για τις λυκειακές και μεταλυκειακές σπουδές

να πληροφορηθεί για τις επιλογές μαθημάτων, σπουδών και επαγγελμάτων . Κατά τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται παρουσιάσεις σε γονείς και μαθητές, σχετικές με εκπαιδευτικά θέματα και θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού.

✔  να επισκεφθεί Πανεπιστήμια και Σχολές

 

 

Τέλος παρέχεται  πληροφόρηση και στήριξη, τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς, για τη μεταλυκειακή εκπαίδευση (στην Κύπρο και στο εξωτερικό) ώστε ο/η ενδιαφερόμενος/η να έχει πλήρη και αντικειμενική εικόνα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των κλάδων σπουδών με στόχο την καλύτερη εκπαιδευτική επιλογή. Ειδικότερα παρέχεται:

 

✔  Καθοδήγηση για υποβολή αιτήσεων για Πανεπιστήμια Κύπρου, Ελλάδας

 

✔  Καθοδήγηση για υποβολή αιτήσεων για Πανεπιστήμια Αγγλίας

 

✔  Συμβουλευτική για πανεπιστήμια Αμερικής, Τσεχίας, Ουγγαρίας, Γερμανίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών

 

Το Γυμνάσιο – Λύκειο ΟΛΥΜΠΙΟΝ προσφέρει στους μαθητές του τη δυνατότητα να κάνουν το Τεστ Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων, HORIZON EUROPE σε συνεργασία με την εταιρεία Eurostudies. Σκοπός του ψυχομετρικού τεστ είναι να διερευνηθούν οι επαγγελματικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, έτσι ώστε να πάρουν ορθότερες αποφάσεις για τις λυκειακές και μεταλυκειακές τους επιλογές...Περισσότερα

 

  Η Σύμβουλος του σχολείου είναι στη διάθεση των μαθητών και των γονέων τους για να συζητήσουν οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί (προσωπικό/εκπαιδευτικό) σε προσωπική συνάντηση, κατόπιν ραντεβού.

Μαριάννα Παυλιόγλου

Σχολική Σύμβουλος

00357 22833606
counsellor@olympion.ac.cy

ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Επικοινωνήστε μαζί μας